Angielski dla każdego

Język angielski stał się w dzisiejszych czasach językiem dominującym, który musi znać prawie każdy. Nie oznacza to jednak, że wszyscy go znają. Jesteśmy tu po to, aby nauka tego języka była tak przyjemna, jak to tylko możliwe.

Nauka powinna być zabawą i dotyczy to również nauki nowych języków. Aby być naprawdę dobrym w danym języku, musimy patrzeć na niego pozytywnie i czerpać z niego przyjemność. Dlatego też przygotowaliśmy dla Ciebie kilka przykładów, abyśmy mogli razem nauczyć się czegoś nowego. Przyjrzyjmy się zatem.

Jak zapewne już wiesz, język angielski dzieli czasowniki na 2 rodzaje:

– Czasowniki regularne

– Czasowniki nieregularne

A dzisiaj skupimy się na użyciu czasowników nieregularnych angielski.

Czasowniki nieregularne

Formy czasowników nieregularnych są nieco bardziej skomplikowane niż formy czasowników regularnych. Musisz nauczyć się ich na pamięć. Ale nie martw się, to nie jest nauka o rakietach. Każdy czasownik nieregularny ma 3 formy dla różnych czasów. Więc spójrzmy na nie razem.

Czasownik SEND

Dla czasów czasownika SEND, tak jak dla innych czasowników nieregularnych, musisz znać 3 podstawowe formy. Obmiana SEND wymaga tych form. Nie moglibyśmy nawet utworzyć czasu przeszłego SEND bez nich. Pomimo faktu, że trzeba je zapamiętać, nie są one aż tak wielkim problemem.  Nasz czasownik SEND ma 3 formy:

Formy czasownika SEND

Bezokolicznik: SEND /send/

Czas przeszły: SENT /sent/

Imiesłów bierny: SENT /sent/

Czas past simple czasownika SEND

Czasu past simple używamy, kiedy wydarzenie miało miejsce kiedyś w przeszłości, albo wielokrotnie albo jednorazowo.

Czas past simple to 2. forma czasownika (czas przeszły), która wskazuje na formę SENT /sent/.

W tym czasie rozróżniamy tylko pozytywne i negatywne znaczenie zdania. Dla zdań negatywnych, dodajemy przymiotnik „did not/ didn’t” w połączeniu z bezokolicznikiem SEND. Cały czasownik będzie więc miał formę „DIDN’T SEND”.

Przykłady:

I sent it to the post office.                                          2. forma SENT

I did not send it to the post office.                          Bezokolicznik SEND + didn‘t

She sent it to me.                                                           2. forma SENT

Czas przeszły czasownika SEND

Ten czas jest używany dla wydarzeń, które miały swój czas trwania. Aby poprawnie wyrazić ten czas, używamy czasownika w bezokoliczniku (SEND) w połączeniu z końcówką -ing.  To daje nam czasownik SENDING.

Aby dokończyć zdanie, musimy również dodać czasownik „was/were” przed czasownikiem SENDING.

Jeżeli jest to zdanie przeczące, wtedy używamy formy przeczącej „WASN’T” zamiast „was” i „WERE” zamiast „WERE”.

Przykład:

I was sending this video to you for over 10 minutes.

Czas teraźniejszy czasownika SEND

Czasu teraźniejszego używamy, kiedy wydarzenie z przeszłości koliduje z teraźniejszością, lub kiedy nie wiemy, kiedy w przeszłości wydarzenie miało miejsce.

Czas teraźniejszy tworzymy używając 3. formy (imiesłowu biernego) czasownika SEND. Tak więc, używamy formy SENT.

Jednakże, żeby ten czas był naprawdę pre-prezentatywny, czasownik SENT musi być również poprzedzony przymiotnikiem „have/has”. Wynikiem będzie więc „HAVE/HAS SENT”.

Dla zdań przeczących, zamieniamy czasownik „has/have” na formę przeczącą, mianowicie „has not/hasn’t” lub „have not/haven’t”.

Przykłady:

I haven’t sent it to her.

She has sent a letter to him.

They haven’t sent me anything.

Język angielski może być bardzo trudnym i ciężkim językiem. Ważne jest jednak, aby zdać sobie sprawę z tego, co zyskujemy ucząc się go.

Stawiając małe kroki w nauce angielskiego, będziemy stale się doskonalić i przesuwać swoje granice. I kto wie, może już za niecały rok będziesz rozmawiał z obcokrajowcami jak native speaker. Wszystko czego potrzeba to pracowitość i wysiłek, a angielski nie jest tu wyjątkiem.