Bezpieczeństwo przede wszystkim

Szybkie tempo życia, duży natłok pracy, oraz stres mogą prowadzić do pogorszenia się naszego stanu zdrowia. W całej populacji ludzi, niecałe 50% wie jak udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, lub jak zachować się w przypadku poparzenia, padaczki, lub zadławienia się jedzeniem. Niektórzy dyrektorzy i prezesi zakładów pracy nie przykładają uwagi do ochrony zdrowia swoich pracowników, jak i do zapewnienia im bezpiecznych stanowisk pracy. Organizacja zajmująca się ochroną zdrowia pracowników domaga się, aby wszyscy pracownicy mieli przeprowadzane szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, korzystania z apteczki, oraz udzielania doraźnej pomocy w jakimkolwiek zdarzeniu na terenie zakładu pracy. Firmy, które produkują apteczki do biur i zakładów pracy starają się skomponować je tak, aby zawierały wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy, ułożone w taki sposób aby wszystko było łatwo dostępne. Dodatkowo firmy starają się umieszczać w apteczkach instrukcje obsługi niektórych bardziej skomplikowanych przyrządów, czy też instrukcję resuscytacji. Nosze ratunkowe w zakładzie pracy to nowy pomysł organizacji. Nosze powinny stać się obowiązkowym wyposażeniem biur i zakładów pracy. Pomagałyby w dostarczeniu osoby poszkodowanej do karetki, czy też poszkodowany zamiast leżeć na podłodze, może zostać ułożony na noszach. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze, a co za tym idzie należy udostępnić im wszystkie potrzebne do ratowania życia drugiemu człowiekowi narzędzia, ponieważ niekiedy karetka nie zdąży przyjechać na czas.

Więcej: Nosze ratunkowe