Faktoring pełny – finansowanie faktur oraz ubezpieczenie należności

Chcesz otrzymać zapłatę za fakturę natychmiast po jej wystawieniu? Taką możliwość daje faktoring. Ten prowadzony w wariancie pełnym, czyli bez regresu, dodatkowo umożliwia ubezpieczenie należności, dzięki czemu obniża niebezpieczeństwo związane z niewypłacalnością kontrahentów. Wskazówki dotyczące faktoringu znajdziemy w artykule napisanym we współpracy z eFaktor.

Faktoring z regresem a faktoring bez regresu

Usługi prowadzone przez firmy faktoringowe są dostępne w dwóch wariantach – są to faktoring z regresem i bez regresu. Na czym polegają?

Faktoring z regresem – niepełny
To rodzaj usługi faktoringowej, która odbywa się bez przejęcia przez faktora (firmę faktoringową) odpowiedzialności za niewypłacalność kontrahentów swojego klienta.

Faktoring bez regresu – pełny
Faktoring pełny co to jest? Umożliwia on uzyskanie ubezpieczenia należności w firmie faktoringowej. Umowa polega wtedy na przeniesieniu wierzytelności z wystawcy faktury na faktora, który odpowiada za niewypłacalność kontrahentów w razie braku zapłaty.

Dla jakich firm polecany jest faktoring pełny?

Pełny faktoring, który prowadzony jest bez regresu polecany jest w szczególności firmom, które narażone są w wysokim stopniu na powstanie niewypłacalności na skutek braku płatności przez kontrahentów.

Wobec tego faktoring pełny sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy firma często zdobywa nowych kontrahentów i w związku z tym nie może mieć całkowitej pewności co do ich wypłacalności. Przekłada się to na mniejsze ryzyko zatorów płatniczych, które mogą prowadzić do problemów z wypłacalnością, a nawet zwiększać niebezpieczeństwo upadłości firmy.

Natomiast faktoring z regresem jest polecany tym przedsiębiorstwom, które mają grono stałych klientów, dlatego też nie wymagają one ubezpieczenia należności.

Jak odbywa się faktoring pełny?

1. Wystawienie faktury
Pierwszym krokiem, by skorzystać z faktoringu, jest przygotowanie faktury dla kontrahenta.

2. Przekazanie faktury do faktora i kontrahenta
Aktualnie fakturę do firmy faktoringowej można przekazać również za pośrednictwem internetu przez łatwe w obsłudze portale.

3. Odebranie zapłaty za fakturę
Nawet w ciągu doby firma faktoringowa przekazuje swojemu klientowi zapłatę za fakturę. Zwykle otrzymuje się do 90-100% należności zależnie od oferty.

4. Wypłacenie pozostałych środków
Firma faktoringowa przekazuje pozostałe środki po opłaceniu faktury. Od pozostałej kwoty odejmuje się wynagrodzenie za usługi faktoringowe.

5. Księgowanie faktoringu pełnego
Gdy przedsiębiorca wybiera faktoring pełny jak księgować tego rodzaju usługę? W przypadku tego rodzaju faktoringu wierzytelność przenoszona jest na faktora, dlatego należy ją wyksięgować. W księgach umieszcza się natomiast zapisy dotyczące otrzymanej od niego zapłaty za fakturę oraz koszty usług faktoringowych.