Kontrakt managerski – wzór. Co powinien zawierać? Skąd go pobrać?

Kontrakt managerski (menedżerski) powinien mieć formę pisemną. Kiedy stosuje się taki rodzaj umowy? Jak ją napisać?

Czym jest kontrakt managerski?

Umowa określana jako kontrakt managerski jest rodzajem umowy zlecenia. Jej elementy nie zostały dokładnie wyszczególnione w Kodeksie cywilnym, dlatego też może ona podlegać negocjacjom.

Głównym przedmiotem kontraktu managerskiego jest przekazanie procesów zarządzania firmą innej osobie fizycznej, prawnej albo przedsiębiorstwu. Najczęściej umowa ta używana jest podczas zatrudniania kadry zarządzającej firmą.

Inne nazwy kontraktu managerskiego:
– umowa managerska,
– umowa o zarządzanie.

Kontrakt managerski – elementy

Poprawny wzór kontraktu managerskiego zawierać niezbędne elementy, które określają strony umowy oraz zasady świadczenia usług managerskich.

Do głównych elementów umowy managerskiej zaliczane są:
– dane stron umowy,
– zadania managera,
– zakres odpowiedzialności,
– wynagrodzenie i świadczenia dodatkowe,
– miejsce wykonywania umowy,
– czas trwania umowy.

Skąd pobrać wzór kontraktu managerskiego?

Dla umowy jak kontrakt managerski wzór można pobrać już teraz z internetu bez dodatkowych opłat.

Za niewielką opłatą można również zakupić wzór kontraktu managerskiego przygotowany przez kancelarię prawną wraz z usługą jego personalizacji, czyli dopasowania do przedstawionych wymogów.

Darmowe i płatne wzory kontraktów managerskich można znaleźć online i natychmiast pobrać je na komputer.