Lokata bankowa

Chcąc odłożyć zgromadzone pieniądze, część z nas decyduje się na umieszczenie ich na lokacie. Banki prześcigają się z różnego rodzaju lokatami, oferując wysokie oprocentowania. Jednak która lokata jest tak naprawdę najlepsza? Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Każdy z nas ma bowiem inne oczekiwania i potrzeby. Jedynym sposobem na to, aby wybrać możliwie najlepszą dla nas lokatę jest poznanie wszystkich jej rodzajów i dokładna analiza ofert składanych nam przez banki. Najbardziej znaną jest lokata z rachunkiem, będąca umową zawieraną między bankiem, a klientem banku na czas określony. Dzielimy je na lokaty odnawialne – odnawiające się automatycznie po upływie okresu oznaczonego w umowie – oraz na lokaty nieodnawialne. W przypadku lokaty terminowej klient nie może wypłacić swoich środków przed zakończeniem umowy, a oprocentowanie lokaty jest stałe. Lokata dynamiczna różni się natomiast tym, że w dowolnej chwili, nawet przed zakończeniem umowy, możemy wypłacić swój kapitał. Ponadto oprocentowanie takiej lokaty wzrasta zazwyczaj w ostatnich miesiącach trwania umowy. Jeżeli jesteśmy dosyć majętnymi osobami możemy zdecydować się na lokatę rentierską. Umowę z bankiem zawiera się minimum na rok, a zgromadzone środki wypłacane są w stałych odstępach czasowych. Możemy zdecydować się również na lokatę walutową, wpłacamy pieniądze w złotówkach, a zysk możemy otrzymać np. w euro. Kwota, jaką uda nam się zgromadzić, przede wszystkim zależeć będzie od kursu wybranej przez nas waluty. Banki oferują nam także możliwość założenia lokaty strukturyzowanej. Wpłacony kapitał dzielony jest na dwie części: bezpieczną i ryzykowną. Pieniądze z części bezpiecznej inwestowane są np. w obligacje skarbowe, z części ryzykownej zaś w indeksy giełdowe. Jest to lokata długoterminowa. Możemy również zdecydować się na założenie lokaty jednodniowej, zazwyczaj założyć ją możemy do godziny 21:00, a następnego dnia ok. godziny 9:00 środki włożone w lokatę wraz z odsetkami wpływają na nasze konto. Przeciwieństwem lokaty jednodniowej jest lokata overnight, zakładana na noc. Posiadając już odpowiednią wiedzę, możemy zdecydować jaka jest dla nas najlepsza lokata bankowa odpowiadająca naszym potrzebom.