Ogłoszenie upadłości firmy? Zapamiętaj tę datę!

Gdy firma ma kłopoty finansowe, najlepszą opcją jest wszczęcie postępowania
upadłościowego. Pozwala to na łatwiejsze regulowanie zobowiązań wobec wierzycieli.

Kiedy można ogłosić upadłość firmy?

Aby można było ogłosić upadłość firmy, musi być ona niewypłacalna. Co to dokładnie
oznacza?
Niewypłacalność ma miejsce, gdy firma znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie
ma możliwości spłaty swoich zobowiązań. Zwykle dotyczy operacji przez co najmniej 3
miesiące. 30 dni na złożenie wniosku do sądu rejonowego. Każdy podmiot, w tym jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka, który chce złożyć wniosek o upadłość, musi przestrzegać przepisów.

Jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości firmy?

Podstawą złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości jest złożenie wniosku do sądu. Masz
na to 30 dni, w przeciwnym razie Twoja sprawa zostanie odrzucona bez możliwości
dalszego postępowania.

Jak przygotować wniosek o ogłoszenie upadłości?

Proces składania wniosku o ogłoszenie upadłości firmy jest procesem skomplikowanym i
wymagającym dużego wysiłku. Ten proces można uprościć, zatrudniając kogoś, kto ma
wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Istnieje wiele firm zajmujących się
przygotowaniem dokumentów, które mają przedstawicieli obsługi klienta dostępnych
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby pomóc Ci z dokumentami i archiwizacją.

Jak sprawdzić upadłość firmy?

Informacje o postępowaniu upadłościowym umieszczane są w bazach CEIDG dla działalności jednoosobowych oraz w KRS dla spółek. Postępowanie upadłościowe firmy można sprawdzić przeszukując bazy CEIDG pod kątem jednoosobowych działalności gospodarczych oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym dla spółek. Za ich pośrednictwem można znaleźć informacje o postępowaniu
upadłościowym.