Proces składania wniosku o upadłość konsumencką: Przewodnik

Upadłość konsumencka to proces, który pozwala osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej, na rozwiązanie problemu zaległych długów. Proces ten zaczyna się od przygotowania i złożenia odpowiedniego wniosku o upadłość konsumencką. Celem tego artykułu jest pokazanie, jak poprawnie złożyć taki wniosek.

Kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Zgodnie z prawem upadłościowym, upadłość konsumencka może być zadeklarowana, kiedy dłużnik nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, a zaległości w ich regulowaniu przekraczają 3 miesiące. Dodatkowo, jeśli wartość zobowiązań dłużnika przewyższa wartość jego majątku i sytuacja ta utrzymuje się przez ponad 24 miesiące, upadłość konsumencka może być ogłoszona.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Pierwszym krokiem jest przygotowanie wniosku. Można skorzystać z formularzy dostępnych w internecie, które pomagają w jego wypełnieniu. Wymagane informacje obejmują m.in. dane sądu, dane dłużnika, szczegółowy wykaz majątku dłużnika z szacunkową wyceną, informacje o przychodach osiągniętych przez dłużnika w ciągu ostatnich 6 miesięcy, a także informacje o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Jakie dokumenty dołączyć do wniosku o upadłość konsumencką?

Do wniosku o upadłość konsumencką  i innych miastach Polski należy dołączyć dokumenty potwierdzające zadłużenie i trudności z regulowaniem zobowiązań. Należą do nich umowy pożyczek i kredytów, wezwania do zapłaty, nakazy zapłaty wydane przez sąd, zaświadczenia o osiąganych dochodach, dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia, wydruki z ksiąg wieczystych i rachunki potwierdzające ponoszone koszty.

Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wniosek o upadłość konsumencką, wraz z załącznikami, należy złożyć w odpowiednim Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego. Nie wszystkie sądy obsługują te sprawy, więc warto wcześniej skontaktować się z Biurem Obsługi Interesanta w wybranym sądzie, aby uzyskać dodatkowe informacje. Złożenie wniosku o upadłość konsumencką wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 30 zł.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ważny krok dla osób borykających się z problemem zaległych długów. Proces ten, choć wymaga staranności i zaangażowania, może przynieść dłużnikom ulgę i możliwość rozpoczęcia nowego, wolnego od długów rozdziału w życiu. Pamiętaj, że przygotowanie i złożenie wniosku to tylko początek drogi, ale z dobrze przygotowanym wnioskiem, proces ten może przebiegać sprawnie i efektywnie.

Źródło: https://oddluzyc.pl/index.php/upadlosc-konsumencka-i-oddluzanie-czestochowa/

Posted in Dom