Upadłość firmy – Jakie są konsekwencje bankructwa firmy?

Gdy firma cierpi z powodu kłopotów finansowych, najskuteczniejszym rozwiązaniem
może być ogłoszenie upadłości. Co to jest bankructwo? Jakie mogą wystąpić
potencjalne konsekwencje?

Czym jest upadłość firmy?

Upadłość to sposób na ochronę aktywów i rozwiązanie długów biznesowych, gdy nie
możesz ich spłacić. Pozwala zamknąć firmę bez ryzyka, że wierzyciele zabiorą więcej,
niż są im należne z pozostałych aktywów.
Postępowanie upadłościowe w Polsce reguluje ustawa o upadłości (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1228).

Upadłość a restrukturyzacja firmy

W związku z upadłością często wspomina się o restrukturyzacji. Oznacza to zazwyczaj,
że aktywa i pasywa firmy są podzielone, a dłużnikowi zostanie przyznany nowy start.
Jeśli to się powiedzie, może to spowodować znaczny wzrost wartości firmy. W
przypadku kryzysu finansowego restrukturyzacja jest dobrym sposobem na wyjście
firmy z sytuacji.

Co po upadłości firmy?

Jeśli firma przechodzi restrukturyzację i nie była w stanie odwrócić sytuacji, często
kolejnym krokiem jest upadłość. Jednak zamiast całkowitej likwidacji spółki istnieją inne
opcje, które mogą lepiej chronić akcjonariuszy przed dużymi stratami.
W wyniku ogłoszenia upadłości firma utraciła prawo do dysponowania swoim
majątkiem. Zostały one przejęte przez syndyka, który odpowiada za uregulowanie
wszelkich długów wynikających z postępowania upadłościowego.
Doświadczenie zdobyte podczas postępowania upadłościowego może dać spółce
szansę na naprawę. Rozliczając się z wierzycielami i unikając starych błędów,
przedsiębiorca może być w stanie iść naprzód, podejmując odpowiednie kroki.