Ile wynoszą koszty prowadzenia biznesu w Szwecji?

Szwecja jest kojarzona jako kraj z wysokimi zarobkami i podatkami, lecz też z dobrą opieką społeczną i łatwym dostępem do usług publicznych. Z jakimi kosztami prowadzenia działalności muszą liczyć się szwedzcy przedsiębiorcy?

Podatki w Szwecji – działalność jednoosobowa i spółki

Gdy zakładana jest firma w Szwecji, należy pamiętać o tym, że od tego momentu prowadzący ją przedsiębiorca ma nowe obowiązki. Wśród nich znajdują się księgowość oraz rozliczenie roczne spółki w Szwecji.

Zasadniczo podatki w Szwecji są wysokie, przy czym zależne są od wielu czynników. W przypadku biznesu wpływ na wysokość podatków mają głównie rodzaj działalności oraz osiągane dochody.

Jednoosobowa firma w Szwecji opłaca podatek od osób fizycznych. Zależnie od osiąganych przez nią zysków wynosi on od 30 proc. do 55 proc. jej dochodów.

W przypadku osób prawnych, czyli spółek stawka podatku jest jednolita i wnosi ona 28 proc.

Ponadto firmy w Szwecji, które wpisane są do rejestru VAT, muszą regularnie odprowadzać także podatek VAT. Te podatki w Szwecji mają trzy stawki – 6 proc., 12 proc. oraz 25 proc.

Dodatkowe koszty dla firm w Szwecji

Założenie spółki w Szwecji, zależnie od jej formy, będzie wymagało wniesienia kapitału zakładowego. Waha się on od 50 000 SEK do nawet 500 000 SEK w zależności od wybranego rodzaju spółki.

Kolejne koszty będą także związane z zatrudnieniem pracowników. Podatek pracodawcy wraz ze składkami pracowniczymi 31,42 proc. liczone od podstawy opodatkowania. Podstawą jest w tym przypadku wynagrodzenie brutto i inne świadczenia pracownicze.

Usługi dla firm w Szwecji – profesjonalna pomoc

Obowiązki jak księgowość, obliczanie podatków, przygotowywanie deklaracji podatkowych, rozliczenia roczne firma może prowadzić we własnym zakresie, lecz też może skorzystać z pomocy biur rachunkowych.

Biura rachunkowe, poza obsługą firm w zakresie księgowości, kadr i płac oraz podatków, zajmują się też świadczeniem innych usług, między innymi doradztwem podatkowym i pomocą w zakładaniu działalności.